Lidé

Ing. arch. Jiří Kárník

odborný asistent

Autoři
Pešková, Z. - Svatoš, J. - Kašpar, J. - Mezera, J. - Ševčík, V. - Kárník, J. - Chvojka, I. - Antošová, E. - Housová Mizerová, K., - Bačkovský, J.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06637-9.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Pro tvůrčího architekta je potřeba dobře graficky prezentovat své myšlenky, nápady a návrhy investorům, spolupracovníkům, dalším odborníkům i neodborníkům nezbytná. Převést představy do takového grafického zobrazení, které je srozumitelné pro ostatní bývá rozhodující úkon, který často rozhoduje o uskutečnění díla. Publikace se proto zaměřuje na obecně platné zásady pro grafickou prezentaci architektonických návrhů bez ohledu na zvolenou techniku (ruční kresbu či digitální zpracování) a použité médium pro zobrazení (papír či displej). Zabývá se problematikou zachycení myšlenky – skicou v historických souvislostech i soudobém tvůrčím kontextu, představuje základní zobrazovací metody, zásady architektonického kreslení, pojednání kresby, přístup k barvě, principy tvorby obrazu, možnosti postprodukčních úprav a možnosti výsledné prezentace. Koncipována je tak, aby si jí každý majitel mohl dotvářet a vkládat do ní své poznatky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký