Lidé

Ing. arch. Jiří Kárník

odborný asistent

Předměty

511KP Kreslířská praxe
511VT1B Výtvarná tvorba I
511VT2 Výtvarná tvorba II
511VT4 Výtvarná tvorba IV
511VT5 Výtvarná tvorba V
511VT6, 511VT6K, 550VTD6 Výtvarná tvorba VI

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký