Lidé

Ing. arch. Vojtěch Ertl

odborný asistent ateliéru Cikán

PROFESNÍ AKTIVITY

  • Studio A91
  • MCA atelier
  • PlainSpace

OCENĚNÍ V ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍCH – V TÝMU MCA ATELIER

  • 2015 - Revitalizace náměstí v Písku
  • 2016 - Památník Jana Palacha ve Všetatech
  • 2018 - Interiér evangelického kostela na Smíchově

VYBRANÉ REALIZACE - V TÝMU STUDIO A91

  • 2014 - Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně v Příbrazi
  • 2020 - Obnova mariánského sloupu a náměstí v Černovicích u Tábora

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel