Lidé

Ing. arch. Vojtěch Ertl

odborný asistent ateliéru Cikán

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde v současné době působí jako odborný asistent. Je spoluzakladatelem neformální platformy architektů KOarch, která pořádá kulturní akce a reflektuje rozvoj města Kolína. Pro města Kolín a Kutná Hora připravoval podmínky pro vznik pozic městských architektů. Je svobodným architektem (earchi.cz) a μvčelařem (beepunk.cz).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.