Lidé

Ing. arch. Vojtěch Ertl

odborný asistent ateliéru Cikán

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde v současné době působí jako odborný asistent. Je spoluzakladatelem neformální platformy architektů KOarch, která pořádala kulturní akce a zajímala se o rozvoj města Kolína. Pro města Kolín a Kutná Hora připravoval podmínky pro vznik pozic městských architektů. Mimo architekturu je včelařem (beepunk.cz).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel