Lidé

Ing. arch. Vojtěch Ertl

odborný asistent ateliéru Cikán

Autoři
Cikán, M. - Sedlák, J. - Ertl, V. - Rýpar, V., - Mika, J.
Publikováno v
In: Skrytý řád a vnitřní podstata jedinečnosti historických měst České Republiky", kritický katalog k výstavě. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 242-259. ISBN 978-80-01-0
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Cílem metody je posouzení a zhodnocení vlivu hmotných a nehmotných projevů kontextu nemovitého statku kulturního dědictví (města či objektů v městském prostředí zasazených) na význam statku a možnost jeho docenění.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel