Lidé

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy FA ČVUT v Praze, odborný asistent v ateliéru Stempel – Beneš

Autoři
Tesař, J. - Stempel, J.
Rok
2019
Podkategorie
Anotace
Výběr rodinných domů z desetileté tvorby studia Stempel & Tesař architekti v unikátních záběrech předního českého fotografa, nabízí netradiční ucelený fotografický dokument. Realizované stavby zasazuje do vztahů s okolím a odhaluje v nepříznivém počasí bez pozlátka slunných dnů a bohaté zeleně, a to vše v patině času. Knihou se táhne nit komentářů od osobností z oboru architektura a její teorie, hodnotící rukopis autorů staveb či stavby samotné. Nechte se unést moderní architekturou v melancholické náladě české krajiny okem Lukáše Jasanského.
Autoři
Tesař, J.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze dvou realizací řadových domů. První dům se nachází v Praze a je navržený od Dušana Urbanczyka, druhý je vlastní rodinný dům s ateliérem v Benešově u Prahy od Holiš-Sochová architekti.
Autoři
Tesař, J. ed. - Stempel, J. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Tesař, J.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze tří rekonstrukcí objektů a jejich úprava k trvalému bydlení
Autoři
Tesař, J.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze tří nových realizací bytových domů. Jedná se od dům od Karla Mrázka v Praze Podolí, Jiřího Zábrana v Plzni a Schindler Seko na Žižkově v Praze.
Autoři
Tesař, J. - Stempel, J. supervisor
Rok
2018
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Disertační práce se věnuje realizacím rodinných domů, které byly navrženy architektem pro konkrétního klienta na konkrétní místo. Jedná se o stavby, které vznikly na českém území nebo je navrhli čeští architekti mimo ČR. Práce tyto realizace systematicky uvádí do souvislostí a snaží se odhalit společné tendence.
Autoři
Tesař, J.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze komunitního centra v Líbeznicích od M1 architekti
Autoři
Tesař, J.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Rozhovor s předními českými architekty nejen o jejich tvorbě, způsobu myšlení a situaci na maďarské scéně, ale i náhled na české prostředí zvenčí očima hostujícího pedagoga.
Autoři
Tesař, J.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze tří rodinných domů postavených v České republice hodnotí nejen domy samotné, ale snaží se je uvést do souvislostí stavění v rodinného bydlení v Čechách obecně. Mezi recenzované domy patří Dům V Říčanech od Markéty Cajthamlové, Rodinný dům v Benešově od Holiš+Šochová architekti a Rodinný dům v Havířově od Kamil Mrva architects
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J., - Pištěk, P.
Rok
2016
Podkategorie
Anotace
Individuální rodinné domy zůstávají tím zásadním, co určuje podobu našich sídel a tedy i vystavěného životního prostředí. I přes vysoké investice do staveb bývá jejich urbanistická a architektonická kvalita často opomíjena, objekty publikované v odborném tisku stále tvoří pouhá procenta celkové produkce. Převažují nekvalitní a zaměnitelné katalogové projekty. Sestavení další publikace s necelou stovkou dobrých příkladů má vylepšit obecné povědomí o smyslu a přínosu architektonického návrhu a zároveň představit širokou škálu konkrétních možností. Autorský výběr z více než tří stovek nabídnutých či jinde vyhledaných realizací chce ukázat celou šíří architektonické práce. Domy se odlišují nejen svoji lokalitou – některé stojí v historické zástavbě, jiné v nové zástavbě na okraji sídel – stavebním materiálem nebo velikostí, ale především způsobem, jakým architekti naplnili požadavky svých klientů. Mají odlišné prostorové a provozní uspořádání, různou tvář a styl. Některé domy jsou tradiční a archetypální, jiné moderní, další až konceptuální. Někdy se výrazně liší i projekty stejných autorů. Mezi vybranými stavbami nechybějí ani vlastní domy architektů či jejich snahy o nabídnutí typového projektu či úsporného stavebního systému. Všem stavbám je však společná právě nenahraditelná práce autora/architekta, kterou lze pozorovat nejen na první pohled, ale i při detailním studiu dokumentace. Právě účelné uspořádání vlastního bydlení, beroucí ohled nejen na pořizovací i provozní náklady, ale zejména na osobnost investora a jedinečnost každého pozemku jsou tím, co architektuře rodinných dává význam. Každý dům doprovází fotodokumentace, základní informace se stručným popisem a rovněž výkresová v dokumentace v jednotném měřítku 1:333, která umožňuje snadné porovnání velikostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.