Lidé

doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

předseda Akademického senátu, vedoucí ateliéru Tesař, zástupce vedoucího Ústavu navrhování I.

Všechny publikace

Autoři
Dulla, M. - Tichá, J. - Ševčík, O. - Urlich, P. - Lábus, L. - Švácha, R. - Kratochvíl, P. - Volf, P. - Girsa, V., - Tesař, J.
Publikováno v
Praha: KANT, 2022. ISBN 978-80-7437-365-7.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha bilancuje rozsáhlé architektonické dílo významného současného českého architekta Ladislava Lábuse. Přináší analýzu jednotlivých stránek jeho díla a hodnotí hlavní skupiny jeho projektů, od rodinných domů a vil, přes obnovy historických objektů, zejména děl funkcionalismu až po rozsáhlejší pozdní projekty. Zabývá se také texty architekta a jeho pedagogickou činností. Do publikace přispěla řada významných teoretiků a historiků architektury. Vychází k architektovým sedmdesátinám.
Autoři
Tesař, J. ed. - Stempel, J. ed.
Publikováno v
Praha: KANT - Karel Kerlický 2009, 2020. ISBN 978-80-7437-323-7.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
třetí díl 99 DOMŮ představuje dalších devadesát devět špičkových rodinných domů, které byly postaveny v uplynulých šesti letech v České republice. Kniha obsahuje především bohatou fotodokumentaci, jíž doprovázejí komentáře vysvětlující architektonickou koncepci každé stavby. Fotografie jsou doplněny půdorysy, řezy a situací ve stejném měřítku, což umožňuje srovnávat velikost a prostorové uspořádání. Úvodní texty přibližují problematiku přípravy a realizaci rodinného domu. Kniha zaujme nejen potencionální stavebníky, architekty či studenty architektury, ale stejně tak každého, kdo se zajímá o současnou českou architekturu. Publikace, která je v kontextu zemí střední a východní Evropy ojedinělým počinem, vychází v edici ARCHITEKTURA garantů Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J. - Pištěk, P. - Hyblerová, A., - Mrázová, M.
Publikováno v
Praha: KANT - Karel Kerlický 2009, 2020. ISBN 978-80-7437-323-7.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Individuální rodinné domy zůstávají tím zásadním, co určuje podobu našich sídel a tedy i vystavěného životního prostředí. I přes vysoké investice do staveb bývá jejich urbanistická a architektonická kvalita často opomíjena, objekty publikované v odborném tisku stále tvoří pouhá procenta celkové produkce. Převažují nekvalitní a zaměnitelné katalogové projekty. Sestavení další publikace s necelou stovkou dobrých příkladů má vylepšit obecné povědomí o smyslu a přínosu architektonického návrhu a zároveň představit širokou škálu konkrétních možností. Autorský výběr z více než tří stovek nabídnutých či jinde vyhledaných realizací chce ukázat celou šíří architektonické práce. Domy se odlišují nejen svoji lokalitou – některé stojí v historické zástavbě, jiné v nové zástavbě na okraji sídel – stavebním materiálem nebo velikostí, ale především způsobem, jakým architekti naplnili požadavky svých klientů. Mají odlišné prostorové a provozní uspořádání, různou tvář a styl. Některé domy jsou tradiční a archetypální, jiné moderní, další až konceptuální. Někdy se výrazně liší i projekty stejných autorů. Mezi vybranými stavbami nechybějí ani vlastní domy architektů či jejich snahy o nabídnutí typového projektu či úsporného stavebního systému. Všem stavbám je však společná právě nenahraditelná práce autora/architekta, kterou lze pozorovat nejen na první pohled, ale i při detailním studiu dokumentace. Právě účelné uspořádání vlastního bydlení, beroucí ohled nejen na pořizovací i provozní náklady, ale zejména na osobnost investora a jedinečnost každého pozemku jsou tím, co architektuře rodinných dává význam. Každý dům doprovází fotodokumentace, základní informace se stručným popisem a rovněž výkresová v dokumentace v jednotném měřítku 1:333, která umožňuje snadné porovnání velikostí.
Autoři
Tesař, J. - Stempel, J.
Publikováno v
Praha: KANT, 2019. ISBN 978-80-7437-271-1.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Výběr rodinných domů z desetileté tvorby studia Stempel & Tesař architekti v unikátních záběrech předního českého fotografa, nabízí netradiční ucelený fotografický dokument. Realizované stavby zasazuje do vztahů s okolím a odhaluje v nepříznivém počasí bez pozlátka slunných dnů a bohaté zeleně, a to vše v patině času. Knihou se táhne nit komentářů od osobností z oboru architektura a její teorie, hodnotící rukopis autorů staveb či stavby samotné. Nechte se unést moderní architekturou v melancholické náladě české krajiny okem Lukáše Jasanského.
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J. - Volf, P., - Šlapal, F.
Publikováno v
Praha: KANT, 2019. ISBN 9788074372988.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
The work of architects Ján Stempel and Jan Jakub Tesař has become synonymous with quality inherent in pure forms and carefully elaborated floorplans. The book presents more than twenty family houses through photographs of well-known architect Filip Šlapal. They are displayed not only in exteriors and interiors, but we also see how they are integrated into the place or surrounding nature. Everyone has a story, everyone is an original. According to Petr Volf, author of the opening essay, the houses of these architects are materialized portraits of their investors.
Autoři
Stempel, J. - Tesař, J.
Publikováno v
In: Sustainable homes. Booq, 2019. p. 256-267. ISBN 978-84-9936-219-9.
Rok
2019
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
This book presents a selection of Sustainable Homes, built according to what is, today, feasible in the field of sustainable architecture and shows us what alternatives are offered in this sense by current architecture. Once considered architectural curiosities, these houses, built in a way that respects the environment, lay the foundations of tomorrow’s construction and invite us to consider that we cannot be satisfied with just pursuing our own quality of life, but that we must bequeath a future to our children and grandchildren in which they feel at home and in which enjoying a healthy and dignified environment is the norm.
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Stavba. 2018, 25(03), 62-63. ISSN 1210-9568.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze dvou realizací řadových domů. První dům se nachází v Praze a je navržený od Dušana Urbanczyka, druhý je vlastní rodinný dům s ateliérem v Benešově u Prahy od Holiš-Sochová architekti.
Autoři
Tesař, J. ed. - Stempel, J. ed.
Publikováno v
Praha: KANT, 2018. ISBN 978-80-7437-271-1.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Stavba. 2018, ISSN 1210-9568.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze tří rekonstrukcí objektů a jejich úprava k trvalému bydlení
Autoři
Tesař, J.
Publikováno v
Architect+. 2018, 2018(12), ISSN 2533-512X.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze tří nových realizací bytových domů. Jedná se od dům od Karla Mrázka v Praze Podolí, Jiřího Zábrana v Plzni a Schindler Seko na Žižkově v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel