Lidé

doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy FA ČVUT v Praze, odborný asistent v ateliéru Stempel – Beneš

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Tesař, J.
Trvání projektu
2013-2015
Anotace
Výzkum se zabývá tendencemi v architektuře individuálního bydlení (Česká republika po roce 2000). Tato teoretická práce zmapuje, analyzuje, setřídí a uvéde do souvislostí kvalitní realizace rodinných domů od českých architektů. Tento segment architektury nabízí velkou škálu realizací a ve srovnání s jinými typologiemi se jedná o realizace s největšími zásahy klienta, díky jemuž dostáváme přesnější obraz společnosti. Výstupem bude odborná cizojazyčná monografie mapující českou tvorbu v oblasti individuálního bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.