S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Mgr. Veronika Vicherková

Autoři
Vorlík, P. - Beran, L. - Brankov, N. - Brůhová, K. - Bukačová, J. - Guzik, H. - Hauserová, M. - Hoffmannová, A. - Mlynčeková, L. - Novotná, E. - Pavel, M. - Poláčková, T. - Popelová, L. - Směták, P. - Vicherková, V. - Zikmund, J. - Hojda, O. - Kracík, M. - Kurz, M. - Kužvartová, L. - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06641-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti. Převládající pohled jí přisoudil hnědou barvu, koženku a šedou záplavu velmi pozdních panelových sídlišť. Druhý, detailnější a méně předpojatý pohled však nabízí více. Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit a postojů; mnohdy nerealizovaných, rutinou stavební praxe zdeformovaných, ale na druhé straně i naplněných, důvtipných a široce rozkročených myšlenek. Poučení a modernistický experiment šedesátých let totiž v našich tvůrcích i v sevřených podmínkách normalizace zanechaly vůli k hledání, kreativní improvizaci a k zarputilému prosazování „ryzí architektury“. Nastupovala nová, ambicióznější generace. A prameny zahraniční inspirace, vnitřní sebereflexe architektury, nosných podnětů a výzev nebo prostoru pro odborné diskuse nevyschly ani přes převládající společenské dusno a bezvětří. Jen se odehrávaly jaksi mimo oficiální politické proklamace a cíle, v sevřenějším, intimnějším prostředí a bez jednotící teoretické linie nebo přísné direktivy.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2019, 2019(02), 50-55. ISSN 1210-5538.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek pojednává o počátcích a rozvoji ekologického uvažování v architektonické tvorbě v Československu v průběhu 70. a 80. let 20. století. Zaměřuje se na počátky hledání alternativních zdrojů energie, vývoj a využití prvních tepelných solárních kolektorů a na úsilí o jejich architektonizovanou podobu. Přináší výčet průkopnických projektů a realizací, mezi nimi práce libereckého Sialu, architektů z pražského sportprojektu i dalších, působících mimo velképrojektové ústavy.
Autoři
Vicherková, V. ed. - Fragner, B. ed., - Janoušková, Š. ed.
Publikováno v
Praha 2: Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
Dějiny a současnost. 2018, 40(2), 26-27. ISSN 0418-5129.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek se zabývá problematikou hodnocení a možností památkové ochrany poválečné architektury.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
In: Poválečná architektura: nové hodnoty?. Praha: ústav teorie a dějin architektury, 2017. ISBN 978-80-01-06076-6.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Enormní nárůst osobní automobilové dopravy ve městech v průběhu 20. století kulminoval v 60. letech. Vyvažující tendencí byl vzestup ekologického smýšlení a snaha harmonizovat ve městech provoz motorisů i pěších. Stať se zabývá vznikem první pěší zóny v Praze a jejím architektonickým řešením.
Autoři
Vicherková, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, A., - Krásná, P.
Publikováno v
ČT 24. 2017,
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Reportáž u příležitosti vydání drobné popularizační brožury s mapou upozorňuje na dosud opomíjené hodnoty poválečné architektury.
Autoři
Krásná, P. - Hrubý, P. - Šrámková, D., - Vicherková, V.
Publikováno v
[Other Map (not meeting RIV conditions)] 2017.
Rok
2017
Podkategorie
Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)
Související lidé
Anotace
Drobná publikace je papírovou verzí interaktivní mapy, vyznačuje polohu zajímavých staveb z období 1948-1989 a uvádí základní údaje o těchto stavbách. U vybraných objektů je přiložen krátký medailon.
Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Hoffmannová, A. - Popelová, L. - Vicherková, V. - Horáček, M., - Kracík, M.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 456-462. ISSN 1210-5538.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Anotace
Soupis kulturních památek, návrhů na prohlášení a zbořených nebo zničených poválečných staveb v České republice, vypracovaný pracovní skupinou při ČNK ICOMOS.
Autoři
Vicherková, V.
Publikováno v
Klub za starou Prahu. 2017, 2016(3), 4-8. ISSN 1213-4228.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek komentuje nedávný vývoj na poli poválečné architektury a její památkové ochrany v České republice.
Autoři
Bauerová, P. - Kracík Štorkánová, M., - Vicherková, V.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2017, 77(3), 219-229. ISSN 1210-5538.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek představuje vývoj kamenné mozaiky od jejích antických kořenÛ k svébytné české moderní tradici strukturních kamenných mozaik. Popisuje základní materiálová a technologická specifika kamenné mozaiky a přináší přehled nejvýznamnějších českých kamenných mozaik. Stručně seznamuje s dílem dvou nejvýznamnějších tuzemských tvůrců v tomto oboru – Josefa Nováka a Martina Sladkého. Závěrem krátce nastíní problematiku kamenných mozaik z hlediska restaurování a památkové péče.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.