Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Mgr. Veronika Vicherková, Ph.D.

Dizertační práce

Téma: Moderní poválečná architektura jako památka

školitel: prof. Ing. arch. Matúš Dulla DrSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.