Lidé

Mgr. Veronika Vicherková, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ

Vystudovala obor Humanitní vzdělanosti – kulturní antropologie na Fakultě humanitních studií a Dějiny umění a architektury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala roční stáž na Kunstgeschichtliches Institut Freie Universität v Berlíně.

ODBORNÁ ČINNOST

Od roku 2013 spolupracuje (interně i externě) s Národním památkovým ústavem, podílela se na výzkumných a publikačních projektech (výběr):

  • Architektura 80. let – NAKI
  • Kulturáky – a489
  • rozhovory – COSA.tv
  • stavebně- historické průzkumy: Horský hotel a televizní vysílač na Ještědu, Kulturní dům Neratovice, Nová scéna Národního divadla
  • průzkumy na poli spolupráce výtvarníků a architektů v 2. polovině 20. století

Aktivně se angažuje ve věci zachování kulturního dědictví, a je členkou Klubu Za starou Prahu

Dizertační práce

Téma: Moderní poválečná architektura jako památka

školitel: prof. Ing. arch. Matúš Dulla DrSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.