Lidé

Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D.

téma: Plánování veřejného prostoru s ohledem na děti a mládež - parametry Města přátelského k dětem.

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová