Lidé

Ing. arch. Mirjana Petrik, Ph.D.

Autoři
Šestáková, I. ed. - Koldová, K. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Šindelář Kastlová, V. ed. - Petrik, M. ed. - Sidon, K. ed. - Kůs, J. ed., - Smetanová, M. ed.
Publikováno v
FA ČVUT, 2023-11-03. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2023. ISBN 978-80-01-07263-9.
Rok
2023
Podkategorie
Sborník
Autoři
Petrik, M.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2021, 2(6),
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Zdůvodnění přínosů participace dětí a mládeže a představení brožury "jak na to".
Autoři
Šestáková, I. ed. - Petrik, M. ed., - Kovářová, V. ed.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Markgraf Hossingerová, M. - Šestáková, I. - Patelová, M., - Lomička, Z.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06538-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Metodický materiál pro pedagogy pro projektový den Město všemi smysly - 5 výukových hodin. Slouží jako podklad pro testování metodiky programu pedagogy. Děti se na základě programu naučí vnímat architekturu a veřejný prostor, pochopí souvislosti fungování města, ve kterém žijí, a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Petrik, M. ed. - Lupač, P. ed., - Smetanová, M. ed.
Publikováno v
CAMP Praha, 2018-10-25/2018-10-26. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2018. ISBN 978-80-01-06539-6.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Petrik, M.
Publikováno v
Architect +. 2018, 2018(13), 104-105.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Zprava o konferenci Architektura dětem 2018
Autoři
Petrik, M.
Publikováno v
In: Architektura dětem 2018 - Děti a město - prostor pro hru. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2018. p. 15-16. ISBN 978-80-01-06539-6.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Kvalita prostředí, které nás obklopuje, výrazně ovlivňuje životy mladých lidí a dětí, jejich vývoj, utváření pohledu na svět, socializaci a jejích vztah ke městu. Současné město na děti ve veřejném prostoru pamatuje v podstatě pouze formou hřišť a školních zahrad. Tyto místa spojují společné neduhy: uniformita, segregace, neadekvátní nabídka hry dle potřeb dětí různých věkových kategorií a potřeby za přijatelným rizikem. Řešením je vytváření prostoru pro hru na míru, integrace hry do veřejného prostoru měst a spolupráce s konečnými uživateli, tedy dětmi.
Autoři
Petrik, M. ed. - Gill, T. ed., - Butler, N. ed.
Publikováno v
Child in the City Foundation, 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Petrik, M. - Hejzlarová, I., - Valouchová, E.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Městská část Praha 6, 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Analýza potřeb a herních příležitostí dětské části populace v lokalitě Červený vrch, Praha 6. Participační projekt.
Autoři
Petrik, M.
Publikováno v
In: Architektura dětem 2018 - Děti a město - prostor pro hru. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2018. p. 43-44. ISBN 978-80-01-06539-6.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Participace je dnes i u nás, čím dál více rozšířená v praxi, ale v případě zapojování dětí a mládeže do procesu vzniku veřejných prostranství, to tak časté není. Přitom, při navrhování prostoru pro hru ve městě, jsou právě děti ty konečný uživatele. Děti nejsou odborníci na navrhování, ale jednoznačně, to jsou odborníci na hru. Aby potenciál participace dětí a mládeže byl naplněn je třeba k ní přistupovat komplexně, musí být prováděna odborníky, sestavená na míru dané situaci a děti by měly být součástí procesu ve všech fázích: sběrem dat a jejich analýzou počínaje a zpětným hodnocením realizovaného díla konče.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová