Výstava ateliérových prací

VÝZKUMNÉ A EDUKAČNÍ CENTRUM BRIESEN

Gabriela Wenigová

Anotace

Měsíční krajina. Krajina intenzivně ovlivněna těžbou hnědého uhlí a soustavnou antropickou činností. Oblast intenzivní těžební činnosti. Takové jsou charakteristiky krajiny kolem lomu Bílina. Vize krajiny mezi Krušnými horami a Českým středohořím pro dobu po ukončení těžby ji navrací život, hledá ji nový smysl a hojí rány okolních urbanistických celků. Na místě zaniklé obce Břežánky, která byla kvůli těžbě v druhé polovině 20. století zbourána, vzniká výzkumné a edukační centrum Briesen, zaměřující se na téma sukcese a ekologie obecně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.