Lidé

Ing. Markéta Vavrušková

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Vavrušková, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2014-2016
Anotace
Studie se bude zabývat rešerší studijních plánů vybraných evropských univerzit se zaměřením na porovnání rozsahu a obsahu výuky statiky a souvisejících návazných předmětů Metody výuky budou zmapovány na základě studia příspěvků mezinárodních konferencí se zaměřením na výuku na technických univerzitách s přihlédnutím k provedení a vyhodnocení sociologickéhého průzkumu se stážisty zahraničních univerzit. Výsledky výzkumu budou použity pro účely výuky statiky na Fakultě architektury ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.