Lidé

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT, emeritní profesor

Přední historik slovenské architektury 20. století.  Na FA ČVUT přišel v roce 2008 z Bratislavy, kde absolvoval architekturu na technice (1974) a kde se taky stal profesorem (2000). Působil současně na Slovenské akademii věd, kde se zabýval dějinami architektury 20. století a vedl časopis Architektúra & urbanizmus. Z jeho knižních monografií je nejcitovanější Architektúra Slovenska 20. storočia (2002). O zakladateli moderní architektury na Slovensku napsal monografii Architekt Emil Belluš (2010). Na FA ČVUT působil jako proděkan pro vědu a od roku 2008 vedl Ústav teorie a dějin architektury, na kterém se spolupracovníky sestavili knihu Kapitoly z dějin bydlení (2014). Za svou teoretickou práci získal na Slovensku řadu ocenění, např. dvakrát Cenu Martina Kusého, nebo Zlatou plaketu Aurela Stodolu SAV.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.