Lidé

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT, emeritní profesor

Doktorandi

 • Ing. arch. Kuric Alexander - téma: Dějiny a teorie současné a historické architektury. Obnova památek moderní architektury v kontextu energetických požadavků

Vzdělání

2006 DrSc., Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry (FA STU)
2000 Prof., FA STU
1993 Doc., FA STU
1980 CSc., Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, Bratislava (ÚSTARCH SAV)
1974 Ing. arch., Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

Pedagogická činnost

Stavebná fakulta a FA STU Bratislava, FA ČVUT Praha, VŠVU Bratislava, TU Košice, TU Liberec, VUT Brno: přednášky a garantování předmětů z oblasti dějin architektury, architektonické teorie a kritiky, dějin techniky, teorie a metodologie vědy, garant doktorského studia.

Oblast působení

 • dějiny architektury 20. století
 • dějiny architektury na Slovensku
 • současná architektura
 • osobnosti slovenské architektury
 • metodologie výzkumu
 • ÚSTARCH SAV, Bratislava
 • FA STU, Bratislava
 • FA ČVUT, Praha

Profesní a akademické aktivity

člen pracovní skupiny Akreditační komise SR (1999), člen akreditační komise SAV pro akreditaci ústavů 2. Oddělení SAV (2012), předseda redakční rady a šéfredaktor časopisu Architektura & urbanizmus (WoS, Scopus), člen redakční rady časopisu Arch, člen DOCOMOMO, Spolok architektov Slovenska (zakladající člen, podpredseda 1990);

FA ČVUT Praha (2009–2014 proděkan, vedoucí Ústavu teorie a dějin architektury) FA STU Bratislava (1990 předseda senátu, 1990–2007 vedoucí Katedry dejin a teorie architektúry a urbanizmu), ÚSTARCH SAV (vedoucí Oddelení architektury, vědecký tajemník ústavu)

Vybrané publikace

 • DULLA, M. – TRIAŠKA-STEFANOVIĆ, O.: Na konci cesty: krematórium v Bratislave. Slovart, Bratislava 2017
 • DULLA, M. a kol.: Kapitoly z historie bydlení. Praha, Nakladatelství ČVUT 2014 a 2015
 • DULLA, M.: Architekt Emil Belluš. Bratislava, Slovart 2010
 • DULLA, M.: Slovak Architecture. The 20th/21st Century. A Guide. Bratislava, Perfekt 2009
 • DULLA, M. - MORAVČÍKOVÁ, H. H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002

Ocenění

2016 Zlatá Felberova medaile, ČVUT
2011, 2003 Cena Martina Kusého za teorii, Spolok architektov Slovenska
2010 Zlatá plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vědách, Slovenská akadémia vied
2005 Medaila Chatama Sofera, Slovenské národné múzeum
2002 Medaila Chatama Sofera, Slovenské národné múzeum
1994 Cena Dušana Jurkoviča za teorii, Spolok architektov Slovenska
1989 Cena za vědeckopopularizační činnost SAV

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.