Lidé

Ing. arch. Veronika Peňázová

téma: Společenský aspekt bydlení

školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.