Lidé

Ing. arch. MgA. Zuzana Zbořilová

Autoři
Markgraf Hossingerová, M. - Kovářová, V., - Zbořilová, Z.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 32.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Metodika školní hodiny občanské výchovy, zaměřená na význam slov domov a vlast.
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Markgraf Hossingerová, M. - Šestáková, I. - Patelová, M., - Lomička, Z.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06538-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha
Anotace
Metodický materiál pro pedagogy pro projektový den Město všemi smysly - 5 výukových hodin. Slouží jako podklad pro testování metodiky programu pedagogy. Děti se na základě programu naučí vnímat architekturu a veřejný prostor, pochopí souvislosti fungování města, ve kterém žijí, a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Petrik, M. ed. - Lupač, P. ed., - Smetanová, M. ed.
Publikováno v
CAMP Praha, 2018-10-25/2018-10-26. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2018. ISBN 978-80-01-06539-6.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Zbořilová, Z. - Petrik, M. - Šestáková, I. - Patelová, M. - Hossingerová, M., - Kovářová, I.
Publikováno v
Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06383-5.
Rok
2017
Podkategorie
Kniha
Anotace
Podklady pro metodiku k výuce architektury na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí a co má vliv na to, jak se člověk ve městě cítí.
Autoři
Zbořilová, Z.
Publikováno v
In: Škola architektury 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2017. p. 78-84. ISBN 978-80-01-06361-3.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Projekt Architektura do škol má za cíl vytvoření podkladů pro metodiku k výuce na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí. Skrze přímou práci s dětmi formou dílen a procházek, má projekt pomoci vytvořit vztah k místu, které děti denně využívají, prochází jím na cestě do školy a domů nebo zde tráví volný čas. Chceme v dětech podnítit kritické myšlení a tím ovlivnit stav společně sdíleného prostředí v blízké budoucnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma vzdělávání, spolupracuji s odborníky - pedagogy (při práci používáme všeobecně známé pedagogické metody). Program připravujeme tak, aby jej bylo možné využít jako součást Rámcových vzdělávacích programů nebo Školních vzdělávacích programů (stanovují rámce a pravidla pro tvorbu učebních plánů).
Autoři
Zbořilová, Z. - Čeňková, A.
Publikováno v
In: Sborník konference Architektura dětem. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. p. 48-49. ISBN 978-80-01-06382-8.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
V rámci projektu realizujeme architektonické dílny a procházky pro děti. Chceme vytvořit podklady pro metodiku k výuce na základních školách a pro další volnočasové aktivity s dětmi. Na základě této metodiky se děti naučí vnímat architekturu a veřejný prostor jako důležitou součást kultury, pochopí souvislosti vývoje města, ve kterém žijí. Skrze přímou práci s dětmi formou dílen a procházek, má projekt pomoci vytvořit vztah k místu, které děti denně využívají, prochází jím na cestě do školy a domů nebo zde tráví volný čas. Chceme v dětech podnítit kritické myšlení a tím ovlivnit stav společně sdíleného prostředí v blízké budoucnosti.
Autoři
Šestáková, I. ed. - Petrik, M. ed. - Zbořilová, Z. ed., - Patelová, M. ed.
Publikováno v
Praha, 2017-10-13/2017-10-14. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-06382-8.
Rok
2017
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.