Lidé

Ing. arch. Tereza Šváchová

téma: Kulturní instituce v kontextu města

školitel: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.