Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Tereza Šváchová

téma: Kulturní instituce v kontextu města

školitel: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout