S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Mgr. Michaela Koucká

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Koucká, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Projekt reaguje na postupující změnu klimatu a nutnou adaptaci měst na extrémní projevy s touto změnou spojené. Účinným nástrojem pro zvládání dlouhodobého sucha, vln horka a nadměrných přívalových srážek je budování fuknční modro-zelené infrastruktury a hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném území. Cílem projektu je zmapovat možnosti hodnocení (dostupnost dat) těchto nástrojů a vytvořit indikátor či sadu indikátorů pro města ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.