Lidé

Mgr. Tomáš Vácha

Autoři
Kuzmič, M. - Suchánek, M. - Blizničenko, J. - Vácha, T. - Malá, M., - Barič, K.
Publikováno v
[Software] 2021.
Rok
2021
Podkategorie
Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný)
Související lidé
Anotace
Smart City Compass je online softwarový nástroj pro podporu plánování a rozhodování obcí. Nástroj reaguje na potřebu systematicky pracovat s daty, jejichž sledování je klíčem k rozvoji udržitelného chytrého města. Umožňuje obcím zorientovat se v základních cílech a principech udržitelných chytrých měst, využít je pro vlastní plánování a začít s jejich vyhodnocováním. To vše nabízí v uživatelsky přívětivé a srozumitelné formě.  Nástroj nabízí obcím možnost sledování indikátorů městského rozvoje a stanovení cílových hodnot pro libovolné období.  Nástroj předchází dvojí práci při zadávání a správě dat a pomáhá sjednotit přístup k práci s indikátory uvnitř konkrétní obce i napříč obcemi a organizacemi veřejné správy.  Nástroj nabízí základní sady indikátorů udržitelných chytrých měst, které budou postupně doplňovány a rozvíjeny dle potřeb obcí.  Nástroj má záštitu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které bude nabízet obcím metodickou podporu při jeho užívání a dále rozvíjet jeho funkce
Autoři
Plos, J. - Vácha, T. - Kuzmič, M. - Mančík, Š. - Matuška, T. - Pomyjová, E., - Liška, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. VZP/36/2020/02-TL02000357-V2.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Podkladová studie Bariéry v přípravě kvalitních a udržitelných budov a nástroje jejich odbourávání - VERZE 1. Studie shrnuje výstupy mapování cílových skupin projektu a přístupy jednotlivých disciplín reprezentovaných v projektu. Projekty výstavby a rekonstrukcí veřejných budov se často potýkají s limitovanou časovou a personální kapacitou zadavatele a opomíjením přípravné fáze (zejména u obcí pod 20 tisíc obyvatel). V důsledku toho není zadavatel schopný zformulovat kvalitní zadání pro veřejnou zakázku s ohledem na využití a provoz budovy nebo zhodnotit, zda využít institut architektonické soutěže. Veřejné stavební zakázky často nereflektují potřeby cílových skupin a vliv budov na životní prostředí, mikroklima města a kvalitu života. Aktuální verze studie je používána stále jako živý dokument po celou dobu realizace projektu, na konci bude realizována VERZE 2.
Autoři
Matuška, T. - Plos, J. - Mančík, Š. - Kuzmič, M. - Pomyjová, E. - Vácha, T., - Liška, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. VZP/36/2020/03-TL02000357-V3.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cílem studie bylo poskytnout městu Čelákovice podklad pro přípravu konkrétního investičního záměru a získat zpětnou vazbu pro vyvíjenou metodiku. Na studii se podíleli zástupci všech klíčových oborů – architekti, ekonomové, energetici, právníci a sociální vědci. Předmětem ověřování byla iniciační fáze stavebního procesu – tzv. podnět investičního záměru. Studie obsahuje zpracování podnětu investičního záměru rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách. Důraz byl kladen na mapování potřeb obyvatel města, neziskových organizací a občanských iniciativ a na technické a provozní možnosti objektu. Závěry studie poskytují podklad pro rozhodování o dalším osudu budovy.
Autoři
Vácha, T. - Blizničenko, J. - Barič, K. - Kuzmič, M. - Suchánek, M. - Kandusová, V., - Cabrnochová, K.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2020. Report no. TJ02000344-V2.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Podkladová studie pro potřeby a kapacitu obcí pro implementaci konceptu Smart city a využívání hodnotících nástrojů shrnuje klíčové poznatky a východiska pro přípravu softwarového nástroje Smart City Compass. Nástroj přinese českým obcím poprvé příležitost ke standardizovanému přístupu k implementaci a vyhodnocení vlastního technologického rozvoje v oblasti Smart Cities souběžně s hodnocením udržitelného rozvoje. Softwarovým nástrojem je míněna online aplikace, která obcím usnadní strategické plánování založené na reálných dosažených parametrech města. Připravovaný nástroj má za cíl zájemcům o koncepční řízení města maximálně usnadnit situaci.
Autoři
Tesla, J. - Zemanová, A. - Berka, J. - Reisnerová, A. - Mulíčková, E. - Kandusová, V., - Vácha, T.
Publikováno v
[Research Report] CEDA Maps a.s., 2019. Report no. TJ01000384-V6.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Souhrn verifikovaných požadavků na funkcionalitu služby multimodálního plánovače a na případné úpravy datového modelu.
Autoři
Kandusová, V. - Vácha, T. - Bek, T. - Tesla, J. - Zemanová, A. - Berka, J. - Reisnerová, A., - Mulíčková, E.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2019. Report no. TJ01000384-V5.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Dílčí výzkumná zpráva shrnuje výsledky participativního hodnocení první verze mock-up. Zpráva slouží jako podklad další fáze programování softwaru.
Autoři
Janovský, V. - Kutílek, P. - Holubová, A. - Vácha, T. - Mužík, J. - Hána, K., - Smrčka, P.
Publikováno v
In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 3). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. p. 189-193. IFMBE Proceedings. vol. 68/3. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9022-6.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The article presents measurement methodology and systems for measuring and evaluating the response of patients suffering from type I diabetes to stress burden. The proposed methodology and systems have been developed to recognize the effects of strain on patients' reaction time and their work performance. Stress burden was measured by a multi-sensory monitoring system designed for this purpose. The methods used were based on monitoring physiological stress symptoms by measuring pulse rate, respiratory rate, temperature, galvanic skin resistance, and electrical activity of muscles. It was suggested to monitor the measured parameters in waveform, from initiation of stress stimuli, throughout the period of growth, and up to the point of decline. The research was conducted under the supervision of psychologists, and the proposed methodology for measuring stress burden and its impact on physiological functions of type I diabetics involved a group of patients and a control group of healthy subjects. The proposed measurement methodology would be beneficial not only in the design of systems for detecting mental stress, but also in the treatment of patients suffering from diabetes and the assessment of their physical/mental state while performing demanding work tasks.
Autoři
Mráček, J. - Topič, Z. - Cigler, J. - Nývlt, O. - Kytka, I. - Vácha, T., - Konhefr, J.
Publikováno v
[Software] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný)
Související lidé
Anotace
Aplikace slouží pro návrh optimální ekonomiky lokální distribuční soustavy (LDS), která obsahuje nebo kam se plánuje instalace různých zdrojů a akumulací energie, jako je FVE, bateriové úložiště, kogenerační jednotka nebo tepelné čerpadlo. Cílem je dle jednoho z vybraných ekonomických parametrů (NPV, ROI) optimalizovat dimenze jednak energetických zdrojů (kolik kWp FVE, jaké výkony KGJ a TČR), dále zásobníků energie (kapacita a výkon bateriového úložiště se střídači, kapacita akumulace teplé vody) a dalších parametrů LDS (např. cena distribuce el. energie zákazníkům, velikost rezervované kapacity a jističů atd.). Aplikace v případě modernizace stávajících projektů bere v potaz skutečné průběhy spotřeb objektů (teplo, plyn, elektřina) a výroby FVE. V případě plánovaných projektů pak uvažuje jejich roční odhady.
Autoři
Kandusová, V. - Vácha, T.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Municipalities often struggle with reconstructions and refurbishing of buildings in public ownership. This is not only because of limited expert capacities that municipalities struggle with (municipal architect position or urban planner position is vacant, or non-existent etc.) or lack of finances. There is an increasing need and demand from municipalities for redefining buildings' original purpose and finding new, sustainable and innovate functions. They have to decide not only how to reconstruct, but how to rethink its original purpose. The case study from a city of Slaný shows how participatory design can serve the goal of finding new functions of a public building and effectively contribute to the planning phase of reconstruction projects. Sustainable urban development should react to people's needs, new technologies and environmental challenges. Reconstruction projects should reflect innovations in both technologies and approaches and respond to newly emerged functions. The methodology demonstrated in the case study can serve as a tool for assessing preferences of citizens, needs of the municipality and bridge the gap between politicians, experts and citizens by supporting efficient communication and evidence-based decision making. Moreover, this case shows how to ensure social sustainability and project effectiveness by involving multidisciplinary teams, in this case architects, urban planners, sociologists, communications experts and environmental and engineering psychologists.
Autoři
Kandusová, V. - Vácha, T. - Bek, T. - Tesla, J. - Zemanová, A. - Berka, J. - Reisnerová, A., - Mulíčková, E.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2019. Report no. VZP/36/2019/08-TJ01000384-V4.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Souhrnná výzkumná zpráva je finální částí projektu. Na jedné straně shrnuje průběh výzkumu a výsledky z jednotlivých dílčích zpráv a za druhé nabízí detailní popis jednotlivých skupin uživatelů, jejich potřeb a funkčních požadavků. Zpráva se rovněž zaměřuje na kritickou reflexi užití metody participativního designu pro inovaci technologií a nastiňuje možné způsoby, jak se vyhnout problémům, které v rámci jejího použití nastávají a umožňuje tak vylepšit stávající metodu pro její další budoucí použití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.