S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Mgr. Tomáš Vácha

Autoři
Tesla, J. - Zemanová, A. - Berka, J. - Reisnerová, A. - Mulíčková, E. - Kandusová, V., - Vácha, T.
Publikováno v
[Research Report] CEDA Maps a.s., 2019. Report no. TJ01000384-V6.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Souhrn verifikovaných požadavků na funkcionalitu služby multimodálního plánovače a na případné úpravy datového modelu.
Autoři
Kandusová, V. - Vácha, T. - Bek, T. - Tesla, J. - Zemanová, A. - Berka, J. - Reisnerová, A., - Mulíčková, E.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2019. Report no. TJ01000384-V5.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Dílčí výzkumná zpráva shrnuje výsledky participativního hodnocení první verze mock-up. Zpráva slouží jako podklad další fáze programování softwaru.
Autoři
Janovský, V. - Kutílek, P. - Holubová, A. - Vácha, T. - Mužík, J. - Hána, K., - Smrčka, P.
Publikováno v
In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 3). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. p. 189-193. IFMBE Proceedings. vol. 68/3. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9022-6.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The article presents measurement methodology and systems for measuring and evaluating the response of patients suffering from type I diabetes to stress burden. The proposed methodology and systems have been developed to recognize the effects of strain on patients' reaction time and their work performance. Stress burden was measured by a multi-sensory monitoring system designed for this purpose. The methods used were based on monitoring physiological stress symptoms by measuring pulse rate, respiratory rate, temperature, galvanic skin resistance, and electrical activity of muscles. It was suggested to monitor the measured parameters in waveform, from initiation of stress stimuli, throughout the period of growth, and up to the point of decline. The research was conducted under the supervision of psychologists, and the proposed methodology for measuring stress burden and its impact on physiological functions of type I diabetics involved a group of patients and a control group of healthy subjects. The proposed measurement methodology would be beneficial not only in the design of systems for detecting mental stress, but also in the treatment of patients suffering from diabetes and the assessment of their physical/mental state while performing demanding work tasks.
Autoři
Mráček, J. - Topič, Z. - Cigler, J. - Nývlt, O. - Kytka, I. - Vácha, T., - Konhefr, J.
Publikováno v
[Software] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný)
Související lidé
Anotace
Aplikace slouží pro návrh optimální ekonomiky lokální distribuční soustavy (LDS), která obsahuje nebo kam se plánuje instalace různých zdrojů a akumulací energie, jako je FVE, bateriové úložiště, kogenerační jednotka nebo tepelné čerpadlo. Cílem je dle jednoho z vybraných ekonomických parametrů (NPV, ROI) optimalizovat dimenze jednak energetických zdrojů (kolik kWp FVE, jaké výkony KGJ a TČR), dále zásobníků energie (kapacita a výkon bateriového úložiště se střídači, kapacita akumulace teplé vody) a dalších parametrů LDS (např. cena distribuce el. energie zákazníkům, velikost rezervované kapacity a jističů atd.). Aplikace v případě modernizace stávajících projektů bere v potaz skutečné průběhy spotřeb objektů (teplo, plyn, elektřina) a výroby FVE. V případě plánovaných projektů pak uvažuje jejich roční odhady.
Autoři
Kandusová, V. - Vácha, T.
Publikováno v
In: Central Europe towards Sustainable Building (CESB19). Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science. vol. 290. ISSN 1755-1307.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Municipalities often struggle with reconstructions and refurbishing of buildings in public ownership. This is not only because of limited expert capacities that municipalities struggle with (municipal architect position or urban planner position is vacant, or non-existent etc.) or lack of finances. There is an increasing need and demand from municipalities for redefining buildings' original purpose and finding new, sustainable and innovate functions. They have to decide not only how to reconstruct, but how to rethink its original purpose. The case study from a city of Slaný shows how participatory design can serve the goal of finding new functions of a public building and effectively contribute to the planning phase of reconstruction projects. Sustainable urban development should react to people's needs, new technologies and environmental challenges. Reconstruction projects should reflect innovations in both technologies and approaches and respond to newly emerged functions. The methodology demonstrated in the case study can serve as a tool for assessing preferences of citizens, needs of the municipality and bridge the gap between politicians, experts and citizens by supporting efficient communication and evidence-based decision making. Moreover, this case shows how to ensure social sustainability and project effectiveness by involving multidisciplinary teams, in this case architects, urban planners, sociologists, communications experts and environmental and engineering psychologists.
Autoři
Kandusová, V. - Vácha, T. - Bek, T. - Tesla, J. - Zemanová, A. - Berka, J. - Reisnerová, A., - Mulíčková, E.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2019. Report no. VZP/36/2019/08-TJ01000384-V4.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Souhrnná výzkumná zpráva je finální částí projektu. Na jedné straně shrnuje průběh výzkumu a výsledky z jednotlivých dílčích zpráv a za druhé nabízí detailní popis jednotlivých skupin uživatelů, jejich potřeb a funkčních požadavků. Zpráva se rovněž zaměřuje na kritickou reflexi užití metody participativního designu pro inovaci technologií a nastiňuje možné způsoby, jak se vyhnout problémům, které v rámci jejího použití nastávají a umožňuje tak vylepšit stávající metodu pro její další budoucí použití.
Autoři
Vácha, T. - Kandusová, V.
Publikováno v
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Population ageing presents big challenge for cities, which will have to support increasing number of elderly citizens with special social and health needs. New services based on integrated care, community approach and modern technologies can help to face this challenge. Use of ICT-based solutions can enable new ways of indicating, delivering and managing care and help increasing senior citizens' quality of life. Therefore, innovation in elderly care should be part of Smart city agenda. But out of all topics linked to Smart cities, elderly care is maybe the most resistant when it comes to implementing new technology. The article discusses the obstacles in innovation in integrated elderly care and presents participative design methods as possible catalysator of change. The case study from the City of Prague demonstrates the use of participatory design in designing complex ICT based solution for integrated elderly home care in major European city. The article summarizes what stakeholders were involved in the project, what methods were used and how participatory design contributed to the final solutions and their acceptance.
Autoři
Růžička, J. - Vácha, T. - Bacúrová, M. - Mančík, Š. - Sojková, K. - Matuška, T., - Kuzmič, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2018. Report no. VZP.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Řešitelský tým UCEEB oslovil zhruba 350 osob z cílových skupin obce Postřekov (učitelé, zaměstnanci, rodiče, žáci, zájmová sdružení, představitelé města). Na začátku spolupráce bylo třeba zjistit, jaké rámcové představy a očekávání má zadavatel o průběhu, tématu a výstupu mapování potřeb. Metody mapování byly přizpůsobeny možnostem dané cílové skupiny. Učitelé byli zapojeni formou řízeného setkání, kterému předcházela prezentace projektu. Pro nejmenší děti se osvědčily pracovní listy, které obsahují jednoduché otázky a zadání kreativních aktivit. Pro starší žáky a rodiče byl využit elektronický dotazník doplněný o informace o projektu a představením tématu udržitelnosti budov. Na základě tohoto průzkumu byla vypracována zpráva, která byla podkladem pro zadání veřejné zakázky. Dva nejlepší návrhy byly poté opětovně představeny cílovým skupinám, které měly možnost návrhy připomínkovat. Upravený vítězný návrh byl připraven pro přepracování do projektové dokumentace.
Autoři
Janovský, V. - Vácha, T., - Kandusová, V.
Publikováno v
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Project focuses on the implementation of ICT solutions to health and social services. This paper introduces innovation into senior care system on the city district level. Special attention is given to the use of modern technologies, particularly in the field of senior care in their home environment. Within this framework, the technologies are perceived as complementary to health care, not aiming to fully replace health care altogether. New measures must react to the requirements of both recipients and care providers. The paper contains an analysis of these requirements, attitudes and capacities of main stakeholders in the senior care system. The paper also deals with financial and legislative issues related to the introduction of innovation in such way to ensure the feasibility of the proposed solution. Results of this work are transferable to other city districts in Prague and to other municipalities in the Czech Republic as well.
Autoři
Hainc, J. - Kandusová, V. - Sýkorová, M. - Janovský, V. - Maierová, L. - Bek, T. - Vácha, T., - Kuzmič, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Podkladová studie o vztahu atraktivity prostoru a kvality života v kontextu nových technologií. Podkladová studie vymezuje a konceptualizuje základní oblasti a pojmy jako veřejná prostranství, vztah kvality života a veřejného prostranství, atraktivita prostoru, shrnuje současné technologické možnosti jakožto řešení specifických problémů obcí do 20 tisíc obyvatel, včetně definování vztahu a vlivu technologií na veřejné prostranství, shrnuje poznatky z terénního a online výzkumu ve 3 obcích Středočeského kraje (Buštěhrad, Mnichovice, Drahelčice), který se zaměřoval na vztah mezi atraktivitou veřejných prostranství a naplňováním potřeb obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.