Lidé

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

Absolvovala magisterské studium geografie a historie na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a doktorské studium fyzické geografie a geoekologie na PřF UK. Svůj zájem o tyto obory spojuje při studiu kulturní krajiny a historických zahrad a parků. Zaměřuje se na problematiku historické kulturní krajiny, jejích změn a identifikace hodnot, ať se jedná o krajinu českou, moravskou nebo banátskou. Ve spolupráci s dalšími odborníky se věnuje přesahům směrem k plánování a ochraně krajiny a synergii kulturních a přírodních hodnot krajiny. Již od dob disertační práce se rovněž věnuje komponovaným krajinám a raným krajinářským parkům. Kromě FA ČVUT působí jako vedoucí odboru kulturní krajiny a sídel ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová