Akademický senát

Funkční období 2020 - 2022

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.