15925

Oddělení vnějších vztahů

Hlavním posláním oddělení vnějších vztahů je udržovat nejen vnější, ale také vnitřní informovanost v rámci naší akademické obce.

 • Propagujeme akce, které se na fakultě pořádají.
 • Propagujeme studium mezi zájemci a zájemkyněmi o studium.
 • Spravujeme hlavní stranu fakultního webu. Mezi zprávami a událostmi v kalendáři najdete pozvánky na přednášky, výstavy, workshopy, zprávy o úspěších našich studujících i vyučujících, úspěšné studentské projekty, nabídky zapojení do studentských architektonických soutěží nebo příležitosti získat stipendia na zahraničních univerzitách.
 • Připravujeme fakultní newsletter.
 • Poskytujeme technickou podporu vyučujícím i studujícím při práci s webem.
 • Komunikujeme s médii a vydáváme tiskové zprávy. Jejich souhrn najdete v sekci Pro média.
 • Děláme monitoring tisku a v sekci Napsali o nás zveřejňujeme, jak o nás píší jiní.
 • Komunikujeme prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.
 • Online i offline cestami propagujeme studium na fakultě mezi potenciálními uchazeči, zajišťujeme inzerci.
 • Organizujeme dny otevřených dveří a stáže pro středoškolské studentky a studenty.
 • Ve spolupráci s Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT organizujeme seznamovací kurzy pro studující prvních ročníků.
 • Účastníme se veletrhů studijních příležitostí Gaudeamus.
 • Připravujeme a vydáváme ročenku a fakultní bulletin Alfa.
 • Zajišťujeme fakultní propagační předměty.
 • Pořádáme pravidelné fakultní kulturní a společenské akce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.