Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Oddělení vnějších vztahů

Hlavním posláním oddělení vnějších vztahů je udržovat nejen vnější, ale také vnitřní informovanost v rámci naší akademické obce.

 • Propagujeme veškeré akce, které se na fakultě pořádají.
   
 • Propagujeme studium mezi uchazeči.
   
 • Spravujeme hlavní stranu webových stránek fakulty. Mezi zprávami a událostmi v kalendáři najdete pozvánky na přednášky, výstavy, workshopy, zprávy o úspěších našich studentů i pedagogů, úspěšné studentské projekty, nabídky zapojení do studentských architektonických soutěží nebo příležitosti získat stipendia na zahraničních univerzitách.
   
 • Rozesíláme newsletter
   
 • Poskytujeme technickou podporu vyučujícím i studentům, kteří zveřejňují informace na fakultním webu. (Učitelé na stránkách ateliérů nebo ústavů, studenti při zveřejňování svých ateliérových prací.)
   
 • Pro absolventy a končící studenty natáčíme diskusní pořad Po škole?
   
 • Komunikujeme s médii a vydáváme tiskové zprávy. Jejich souhrn najdete v sekci Pro média.
   
 • Děláme monitoring tisku a v sekci Napsali o nás zveřejňujeme, jak o nás píší jiní.
   
 • Komunikujeme také prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.
   
 • Online i offline cestami propagujeme studium na fakultě mezi potenciálními uchazeči, zajišťujeme inzerci.
   
 • Organizujeme dny otevřených dveří a stáže pro středoškolské studenty.
   
 • Ve spolupráci s Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT organizujeme seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků nebo stáže pro středoškolské studenty.
   
 • Účastníme se veletrhů studijních příležitostí Gaudeamus.
   
 • Připravujeme a vydáváme Ročenku Fakulty architektury ČVUT v Praze a fakultní bulletin Alfa.
   
 • Zajišťujeme fakultní propagační předměty, které i prodáváme
   
 • Pořádáme pravidelné fakultní kulturní a společenské akce
 • Pořádáme jednorázové akce u příležitosti významných výročí
  • 30. výročí sametové revoluce
  • 45. výročí založení samostatné Fakulty architektury ČVUT
    
 • Zapojujeme se do celouniverzitních i celopražských akcí

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.