Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

15127

Ústav navrhování I

Všechny publikace

193 výsledků

Autoři
Pištěk, P.
Publikováno v
Architect+. 2019, 14 36. ISSN 2533-512X.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Recenze konverze průmyslové budovy Walter, Ateliér Krátký.
Autoři
Kovářová, V.
Publikováno v
In: Sborník příspěvků a prezentací studentská vědecká konference „Dřevěné konstrukce a dřevostavby se zvláštním zaměřením na občanskou výstavbu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06647-8.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Kloda, M. - Červinková, E.
Publikováno v
Stavba. 2019, 26(1), 28-30. ISSN 1210-9568.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Většina evropských zemí, regionů a měst důsledně naplňuje své politiky zvyšování stavební kultury a architektonické kvality vystavěného prostředí (shrnuté v zahraničí pod pojem Baukultur). Praha se po pádu tzv. železné opony ocitla v konkurenčním dynamickém prostředí otevřené Evropy. S městy soutěžíme zejména v kategoriích, týkajících se široké dostupnosti bydlení, přívětivého podnikatelského prostředí, nabídky pracovních příležitostí, dostatečné vybavenosti a inovované infrastruktury. Udržet kontakt s Evropou znamená udržet a zvyšovat kvalitu života. Spoléhat se pouze na dědictví infrastrukturních je krátkozraké.
Autoři
Markgraf Hossingerová, M. - Kovářová, V., - Zbořilová, Z.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2019, 1(1), 32.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Metodika školní hodiny občanské výchovy, zaměřená na význam slov domov a vlast.
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
ERA21. 2019, 19(02 2019), 9. ISSN 1801-089X.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Němčina obohatila Evropu „nepřeložitelným“ výrazem Baukultur. Sázka na kvalitní architekturu nebyla vůbec náhodná. Na konci sedmdesátých let prožívala řada evropských měst urbánní krizi vybydlených a devastovaných center. V devadesátých letech docházelo v Evropě k výraznému přesunu zodpovědnosti za „obraz města“ ze státní správy na samosprávu. Byrokratický systém nedokázal reagovat na čím dál rychleji se proměňující svět. I Česko má šanci vystoupit z kruhu zažitého formalistického plánování a správy území na náročnou cestu architektonické kvality a vytváření prostředí příjemného pro život.
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
HN. Hospodářské noviny. 2019, 63(104), 14. ISSN 0862-9587.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Systém stavebního práva se vyvinul ke konfrontačním způsobům a sporům, tvrdí zpráva OECD o využití území v České republice. Současná stavební legislativa výrazně snižuje schopnost nalézat konsenzus při správě území. Současné povolovací procesy jsou složité, zdlouhavé, nepředvídatelné a nijak nenapomáhají tvorbě kvalitního prostředí. Česká republika ztrácí konkurenceschopnost.
Autoři
Kloda, M.
Publikováno v
ERA21. 2019, 19(1), 58-59. ISSN 1801-089X.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Sociální rozměr revitalizace severočeské krajiny. Rekultivace severočedké hnědouhelné pánve je založena na faktickém navracení těžebního prostoru do režimu zemědělských, lesních a vodních ploch. Společná koncepce resocializace pro transformované území neexistuje.
Autoři
Pištěk, P.
Publikováno v
Architect+. 2019,(15), 24-25. ISSN 2533-512X.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Recenze obecního úřadu v Ďáblicích, A.LT architekti
Autoři
Ullmann, P.
Publikováno v
Praha: KANT, 2019. ISBN 978-80-7437-304-6.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Málokterý návštěvník zoologické zahrady si uvědomí, že pavilony, výběhy i uspořádání celého areálu jsou výsledkem práce architekta. Pavel Ullmann vypráví o svých bohatých zkušenostech s navrhováním pro zvířata, o vývoji a principech architektury v zoo nebo o poučení z přírody. Jedinečná publikace zároveň prostřednictvím fotografií, výkresů a skic představuje řadu staveb a projektů pro pražskou a brněnskou zoo.
Autoři
Kloda, M. ed.
Publikováno v
Praha, 2018-10-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06605-8.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.