15127

Ústav navrhování I

Všechny publikace

226 výsledků

Autoři
Dulla, M. - Tichá, J. - Ševčík, O. - Urlich, P. - Lábus, L. - Švácha, R. - Kratochvíl, P. - Volf, P. - Girsa, V., - Tesař, J.
Publikováno v
Praha: KANT, 2022. ISBN 978-80-7437-365-7.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha bilancuje rozsáhlé architektonické dílo významného současného českého architekta Ladislava Lábuse. Přináší analýzu jednotlivých stránek jeho díla a hodnotí hlavní skupiny jeho projektů, od rodinných domů a vil, přes obnovy historických objektů, zejména děl funkcionalismu až po rozsáhlejší pozdní projekty. Zabývá se také texty architekta a jeho pedagogickou činností. Do publikace přispěla řada významných teoretiků a historiků architektury. Vychází k architektovým sedmdesátinám.
Autoři
Červinka, J. - Fragner, B. - Filippova, V. - Zikmund, J. - Mlynčeková, L. - Aulík, J. - Cikán, M. - Daďa, J. - Efler, M. - Girsa, V. - Hájek, K. - Hájek, P. - Hlaváček, M. - Jehlík, J. - Kraus, D. - Novotný, T. - Popelová, L. - Pustějovský, J. - Redčenkov, B. - Soukenka, V. - et al.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07005-5.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Cílem publikace je shromáždit, utřídit a následně vyhodnotit ročníkové a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.
Autoři
Rudorfer, V.
Publikováno v
ERA21. 2022, 2022(06), ISSN 1801-089X.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek v odborném časopise ERA21 je recenzí transformace bývalých městských jatek v Ostravě pod taktovkou polského atelieru KWK Promes Roberta Konieczneho. Objekt nyní slouží jako domov galerie PLATO.
Autoři
Hradečný, T.
Publikováno v
Ekolist.cz. 2022, ISSN 1802-9019.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Anotace
Centrální zóna Křivoklátska má získat nálepku národní park. Je-li něco národní, potom se jedná o věc národního zájmu, věc spojenou s národní identitou, národním bohatstvím, věc celospolečenskou se zřejmým kulturním rozměrem. Má-li se přívlastek „národní“ týkat krajiny, musíme se ptát, kde je zde přesně národní zájem? V uchování současného stavu, v návratu ke způsobu hospodaření, který krajinu utvořil, nebo v ponechání přírody sobě samé?
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O.
Publikováno v
Stavba. 2021, 28(2), 20-21. ISSN 1210-9568.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Autoři
Ševčík, O. - Beneš, O., - Heidler, J.
Publikováno v
Stavba. 2021, 28(4), 20-23. ISSN 1210-9568.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Autoři
Rudorfer, V.
Publikováno v
Stavba. 2021, ISSN 1210-9568.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Předmětem článku je recenze dvou realizací z dílny atelieru Knesl Kynčl architekti s.r.o. - RD Troubsko a RD Chvalíkovice.
Autoři
Pištěk, P.
Publikováno v
Architect+. 2021,(31), 42-43. ISSN 2533-512X.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze pavilonu od ateliéru PAPUNDEKL ARCHITEKTI
Autoři
Kovářová, V.
Publikováno v
Pilíř - časopis o krajině, městech a domech. 2021, 2(5), 29.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Návod na stavbu stabilního a funkčního domku pro hmyz na školní i soukromou zahradu
Autoři
Tesař, J. ed. - Stempel, J. ed.
Publikováno v
Praha: KANT - Karel Kerlický 2009, 2020. ISBN 978-80-7437-323-7.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
třetí díl 99 DOMŮ představuje dalších devadesát devět špičkových rodinných domů, které byly postaveny v uplynulých šesti letech v České republice. Kniha obsahuje především bohatou fotodokumentaci, jíž doprovázejí komentáře vysvětlující architektonickou koncepci každé stavby. Fotografie jsou doplněny půdorysy, řezy a situací ve stejném měřítku, což umožňuje srovnávat velikost a prostorové uspořádání. Úvodní texty přibližují problematiku přípravy a realizaci rodinného domu. Kniha zaujme nejen potencionální stavebníky, architekty či studenty architektury, ale stejně tak každého, kdo se zajímá o současnou českou architekturu. Publikace, která je v kontextu zemí střední a východní Evropy ojedinělým počinem, vychází v edici ARCHITEKTURA garantů Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Ing. arch. Jana Jakuba Tesaře z Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel