15115

Ústav interiéru

Všechny publikace

40 výsledků

Autoři
Stýblo, Z. - Soukenka, V.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2022. ISBN 978-80-01-06926-4.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Divadelní budovy slouží po celý den usilovné práci herců, režisérů a dalších zaměstnanců, zaměřené na několik hodin, kdy přicházejí diváci pro jedinečný prožitek vytrhující je z jejich každodennosti. Místem, kde se obě tváře divadla prolínají, a tím dávají existenci budovy i samotné činnosti smysl, je vlastní divadelní prostor sjednocující hlediště a jeviště. Publikace tuto podvojnost zobrazuje na každé dvoustránce, kdy k obecným historickým, teatrologickým, typologickým a provozním záležitostem odpovídá z levé strany architekt z pravé scénograf.
Autoři
Kastlová, V.
Publikováno v
ERA21. 2022, 2022(03), 11. ISSN 1801-089X.
Rok
2022
Podkategorie
Článek
Anotace
Ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení představilo nezávislé profesionální divadlo Feste v areálu Nové Zbrojovky v brněnských Židenicích svoji novou inscenaci o palčivém tématu bydlení s názvem Štěstíčko, jejíž premiéra se uskutečnila 18. března 2022.
Autoři
Kastlová, V.
Publikováno v
In: November Talks 2021: Taking risks. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 17-20. ISBN 978-80-01-06939-4.
Rok
2021
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
On Monday, 15 November 2021, the Slovenian architect Maruša Zorec gave the first talk in the lecture series November Talks 2021 at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University
Autoři
Kastlová, V. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2020. ISBN 978-80-01-06687-4.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Recenze na přednášku, která se uskutečnila v pondělí 2. prosince 2019, kdy zavítal do Prahy teoretik urbanismu Ali Madanipour. Šlo o poslední čtvrtou přednáškou v rámci letošního cyklu November Talks 2019 na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze.
Autoři
Kastlová, V.
Publikováno v
ERA21. 2020, 20(01), 10-11. ISSN 1801-089X.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
"Představte si město plné lidí, kteří se nemilosrdně honí za bohatstvím, slávou a sebezdokonalením za každou cenu. Kde každý koho potkáte je celebritou, byl celebritou nebo se snaží být celebritou. Představte si město, ve kterém je krásné počasí po celý rok. Kde vzduch je tak dobrý, že jej můžete doslova vidět a ochutnat. Nebojte se snít, tohle město existuje...“
Autoři
Kastlová, V. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-01-06586-0.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha k přednáškovému cyklu “November Talks”, který se konal na půdě Fakulty architektury v Praze v listopadu roku 2018. 5. 11. 2018 Marc BARANI: Urban INFRA Structures 12. 11. 2018 Vasa PEROVIĆ: Contemporary Practice – Global Practice 19. 11. 2018 Mario COREA: Day by Day. Building the City 26. 11. 2018 Grégoire ZÜNDEL: Fun and Serious. Taking Happiness Seriously
Autoři
Kastlová, V.
Publikováno v
ERA 21. 2018, 18(3), 48-49. ISSN 1801-089X.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
Jednání a chování lidí ve městě ovlivňuje jeho hmotná struktura a naopak. Ačkoliv scéna veřejného prostoru nemůže být ve své podstatě scénou divadelní, může (a měla by) využívat prvků divadelní tvorby hlavně pro podpoření své efemérní složky, v níž jde možná o katarzi veřejného prostoru města.
Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J., - Sivý, D.
Publikováno v
VISION. 2018, 173(rmb80), 192-193.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
VISION is a leading art and design magazine showcasing the international visual art, fashion and culture to Chinese readers.
Autoři
Boudová, P. ed. - Fragner, B. ed. - Kastlová, V. ed. - Poláček, V. ed. - Skřivan, T. ed. - Vorlík, P. ed., - Zikmund, J. ed.
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-06059-9.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Publikace přibližuje aktuální vývoj nového využití průmyslového dědictví na území České republiky. Soustřeďuje se hlavně na nové využití bývalých průmyslových objektů a areálů ke kulturním a komunitním účelům, neboť kulturní využití podtrhuje značný kulturní i ekonomický potenciál území s industriální minulostí. Vychází z výsledků aktualizované databáze českých příkladů znovuvyužití industriálních areálů a předkládá různé přístupy při hledání nejlepšího možného řešení.
Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J.
Publikováno v
In: Dny zahradní a krajinářské tvorby 2016. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., 2016. pp. 31-33. ISBN 978-80-86950-20-4.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka