15115

Ústav interiéru

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Klapalová, B.
Trvání projektu
2020
Anotace
Cílem projektu je prohloubit výzkum mapující nový fenomén tzv. narativního prostoru a jeho možných vlivů na výstavnictví, muzejnictví a veřejný prostor. Cíle bude dosaženo skrze případovou studii založenou na polostrukturovaných rozhovorech realizovaných u návštěvníků projektu narativního prostoru Za dveřmi čp. 21 a dále skrze zobecnění poznatků získaných obsahovou analýzou rozhovorů vedoucím k lepšímu vymezení zkoumaného pojmu.
Trvání projektu
2016
Anotace
tématika: ČVUT je univerzita s dlouhou tradicí výuky technických oborů a dřímá v ní velký potenciál. Aby byly tyto možnosti plně využity, je třeba naučit se propojovat jednotlivé obory, fakulty i jednotlivce. Jedině tak je možné vytvářet projekty, konkurenceschopné nejen na České, ale i světové úrovni. Některé výzkumné a vývojové skupiny v rámci ČVUT na tuto cestu již vykročily a jejich práce přináší výsledky a úspěchy. Samotná cesta přes hranice vlatního oboru je často komplikovaná a neprobádaná. Proto je nutné poučit se ze zkušeností těch, kteří tuto cestu již úspěšně absovovali. V rámci konference budeme prezentovat případové studie projektů (např. Laboratorium Silencii, Air House, eFormula etc.), kombinujících obory napříč celým spektrem fakult ČVUT. Vybrané projekty za sebou mají úspěchy na české nebo mezinárodní scéně a přispívají velkou měrou k šíření dobrého jména ČVUT. V panelové diskuzi pak budou probrány základní aspekty mezioborové spolupráce se zástupci jednotlivých projektů i osob, zodpovědných za tuto agendu v rámci ČVUT. Na závěr bude dán prostor pro otázky a možnost match-makingu mezi účastníky. cíle: Hlavním cílem konference je představit mezioborovou spolupráci jako prostředek pro konkurenceschopnost na základě úspěšných projektů, realizovaných v rámci ČVUT. Konference bude prezentovat jednotlivé aspekty spolupráce a zkušenosti z konkrétních případů. Prezentace mají nejen poskytnout rámcovou představu o interdisciplinárních projektech, ale i motivovat k jejich rozšiřování na půdě ČVUT. V mnoha oborech je interdiciplinaita klíčem k úspěchu a inovacím, proto bychom chtěli tuto zkušenost zprostředkovat co možná nejširšímu okruhu studentů, pro něž bude v budoucnu tvořit nedílnou součást jejich práce.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2013-2014
Anotace
Od roku 2007 se Fakulta Architektury podílí na činnosti Institutu Intermédií; společném experimentálním studiu spojujícím výuku technických a uměleckých škol (ČVUT+AMU). Mezi instalovaná technická zařízení patří i CAVE - virtuální stereoskopický zobrazovací systém, ve kterém je trojrozměrná projekce vnímána skrz polarizační brýle. Spojení tohoto systému se zařízením Kinect vytváří intuitivní rozhraní pro pohyb ve virtuální scéně. Smyslem uvažovaného projektu je virtuální podoba různých prostorů, popisovaných v předmětu Architektonická Kompozice. Jedná se o způsob aplikace současného technického média ve výuce tradičního předmětu, kde text a dvourozměrný obraz nahradí imersivní trojrozměrný prožitek. Platforma, vzniklá na základě tohoto projektu, má ambici stát se nástrojem budoucích architektů a umožnit jim reálně prožívat navrhované prostory. Abstraktní pojmy se tak opět stanou reálnou zkušeností, která zasahuje nejen racionální rovinu myšlení, ale prostupuje i do emocionální sféry vn

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka