S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Žatecký pramen

Eliška Pavelčíková

Anotace

Projekt se zabývá revitalizací Havlíčkova náměstí v Žatci. Náměstí se nachází ve středu modernistické části Žatce, v těsné blízkosti historického centra. Na náměstí je kulturní dům, nákupní centrum, výškový panelový dům a kostel sv. Václava. Většinu plochy náměstí v současné době zabírá zpustlá zeleň. Všechny budovy jsou poměrně zanedbané, především kostel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.