S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Vody si vážíme

Matěj Tomešek, Jáchym Kopecký

Anotace

Objekt vodováh pro Landscape festival na Žižkově byl navržen na poklidném veřejném prostranství křižovatky ulic Rokycanova a Prokopova. Snahou je místu navrátit charakter plnohodnotného veřejného prostoru skrze unikátní kinetickou instalaci a zároveň upozornit na vychylující se koloběh vody v přírodních ekosystémech. Jednoduchý mechanismus sbírá vodu ze spodního rezervoáru, vede do horní trysky a vodu pak nechává plynout vždy z výše položeného úseku tvořeného dubovou bedýnkou do úseku pod ním v daných časových intervalech. Zájemce tak překvapuje neustávající hrou pohyblivých prvků a náhlých proudů vody. Křehká rovnováha prvků pak rezonuje nad aktuální problematikou českého i celosvětového vodohospodářství, zranitelnosti koloběhu vody a nutnosti konceptu udržitelné cirkulace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.