Výstava ateliérových prací

Vody si vážíme

Matěj Tomešek, Jáchym Kopecký

Anotace

Objekt vodováh pro Landscape festival na Žižkově byl navržen na poklidném veřejném prostranství křižovatky ulic Rokycanova a Prokopova. Snahou je místu navrátit charakter plnohodnotného veřejného prostoru skrze unikátní kinetickou instalaci a zároveň upozornit na vychylující se koloběh vody v přírodních ekosystémech. Jednoduchý mechanismus sbírá vodu ze spodního rezervoáru, vede do horní trysky a vodu pak nechává plynout vždy z výše položeného úseku tvořeného dubovou bedýnkou do úseku pod ním v daných časových intervalech. Zájemce tak překvapuje neustávající hrou pohyblivých prvků a náhlých proudů vody. Křehká rovnováha prvků pak rezonuje nad aktuální problematikou českého i celosvětového vodohospodářství, zranitelnosti koloběhu vody a nutnosti konceptu udržitelné cirkulace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho