S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Regulačný plán Brandýs nad Labem - Nová mestská trieda

Branislav Kožej

Anotace

Cieľom regulačného plánu bolo vytvorenie podmienok pre uskutočnenie premeny urbanisticky zanedbaného a chaoticky usporiadaného priestoru hlavnej železničnej stanice v sídle Brandýs nad Labem na pulzujúcu mestskú triedu poskytujúcu bývanie, prácu a zábavu s ohľadom na zachovanie súčasnej siete mestských prepojení a podporu vyššej integrácie priestoru hlavnej železničnej stanice s neďalekým historickým centrom sídla.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.