Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Regulačný plán Brandýs nad Labem - Nová mestská trieda

Branislav Kožej

Anotace

Cieľom regulačného plánu bolo vytvorenie podmienok pre uskutočnenie premeny urbanisticky zanedbaného a chaoticky usporiadaného priestoru hlavnej železničnej stanice v sídle Brandýs nad Labem na pulzujúcu mestskú triedu poskytujúcu bývanie, prácu a zábavu s ohľadom na zachovanie súčasnej siete mestských prepojení a podporu vyššej integrácie priestoru hlavnej železničnej stanice s neďalekým historickým centrom sídla.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.