Výstava ateliérových prací

Společenské centrum Turnov - Obnova pivovaru

Bc. Jan Štěpánek

Anotace

První zmínky o budově varny pivovaru pochází z druhé poloviny 19. století, kdy v zemích Koruny české došlo k uvolnění práva varného, a začaly zdev znikat lokální pivovary. Jedním z nich byl právě pivovar v Turnově, který patřil rodině Svobodových. Ve svém návrhu jsem se zaměřil na propojení obou budov, které mají rozdílná podlaží, a jejich zpřístupnění i pro osoby se sníženou pohyblivostí za pomocí nové věže, jež zároveň slouží jako vyhlídka pro celistvý pohled na areál. Provedl jsem úpravu vnitřních prostor, aby mohla do budoucna sloužit spolkovému životu města. Původní stojatý hvozd byl rekonstruován a díky zachovaným původním pivovarským technologiím může do budoucna složit jako stálá expozice o historii vaření piva na Turnovsku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler