S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Základní umělecká škola s víceúčelovým sálem

Štěpán Rozsíval

Anotace

Myšlenka pro návrh základní umělecké školy vzešla z funkční analýzy okolí parcely. V těsné blízkosti se nachází mateřská, základní i střední škola, a tak jsem hledal cestu, jak tento nenaplněný potenciál lokality využít. Snažil jsem se navrhnout takový dům, který by byl příjemným útočištěm dětí a dorostu a zároveň důstojným a reprezentativním centrem kulturních aktivit Karlína. Návrh zahrnuje prostory školy, galerii, malý a velký sál, restauraci, bar, kavárnu a studovnu. Dům svým jasným tvarováním hmot odolává hluku z přilehlé trati a vytváří tak mnoho zajímavých prostorů, které mažou hranice mezi vnitřním a vnějším.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.