Výstava ateliérových prací

Transformace knihoven v současném světě

Bc. Veranika Osipava

Anotace

Práce popisuje historicky vývoj knihovny, jak se měnila její role ve společnosti od vzniku až po současnou dobu. Dále jsou uvedeny moderní trendy, které se v blízké budoucnosti pravděpodobně stanou novými standardy pro danou typologii. Na vybraných knihovnách je ukázáno, jak fungují soudobé knihovny v závislosti na velikosti a jejich zaměření.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.