S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Transformace knihoven v současném světě

Veranika Osipava

Anotace

Práce popisuje historicky vývoj knihovny, jak se měnila její role ve společnosti od vzniku až po současnou dobu. Dále jsou uvedeny moderní trendy, které se v blízké budoucnosti pravděpodobně stanou novými standardy pro danou typologii. Na vybraných knihovnách je ukázáno, jak fungují soudobé knihovny v závislosti na velikosti a jejich zaměření.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.