Výstava ateliérových prací

Bydlení pod Vítkovem

Eliška Podpěrová

Anotace

Žižkov je z větší části stabilizovanou čtvrtí, jsou zde však místa, která potřebují dořešit. Pro svůj návrh bytové stavby jsem si vybrala místo na rohu ulic Husitská a Pod Vítkovem, které se vyznačuje svým umístěním v centru města a zároveň blízko přírodě - parku Vítkov. Navrhla jsem zde dům pro různé kategorie obyvatel s mnoha prostornými terasami po obvodu, které umožňují krásný výhled.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík