S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Bydlení pod Vítkovem

Eliška Podpěrová

Anotace

Žižkov je z větší části stabilizovanou čtvrtí, jsou zde však místa, která potřebují dořešit. Pro svůj návrh bytové stavby jsem si vybrala místo na rohu ulic Husitská a Pod Vítkovem, které se vyznačuje svým umístěním v centru města a zároveň blízko přírodě - parku Vítkov. Navrhla jsem zde dům pro různé kategorie obyvatel s mnoha prostornými terasami po obvodu, které umožňují krásný výhled.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.