Výstava ateliérových prací

Obchodní centrum Choceň

Bc. Markéta Chocová

Anotace

Ve své práci se věnuji studii zastavitelnosti pár pozemků v Chocni. Místo je v současné době využíváno pro rekreaci obyvatel, ale na druhé straně disponuje terénním zlomem. Ve svém návrhu reaguji na původní záměr výstavby obchodního centra, které se kvůli jeho umístění na pozemku potýkalo s několika peticemi místních obyvatel. Pokud by stavba využila skutečný potenciál místa a environmentálně splynula s okolím, podařilo by se zkvalitnit služby ve městě a získat obdiv obyvatel?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout