Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Lodní náměstí, Litoměřice

Chládek Filip

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Jižně od města Litoměřice se vlévá 1904 km dlouhá řeka Labe do řeky Ohře. Jedním z míst, kde se obě řeky dotýkají, je Lodní náměstí - místo realizace projektu. Díky své jedinečné poloze v blízkosti centra města i obou litoměřických ostrovů nabízí projekt unikátní městský veřejný prostor u řeky. Aby lokalita mohla být využívána lidmi, je nutné ji propojit s okolím. Lodní náměstí bylo v roce 1874 železnicí odtrženo od historického centra Litoměřic.Také hojně využívanou Labskou cyklostezku lze posunout blíže k řece a vést ji blíže k řece. Na náměstí dominuje automobilová doprava, která využívá většinu prostoru. Nastolením rovnováhy mezi chodci, cyklisty a řidiči lze dosáhnout příjemného veřejného prostoru. Místo projektu lze definovat třemi různými částmi s odlišným charakterem a jedinečným přístupem k řece. Každá část má hlavní bod zájmu - obchody, restauraci, kavárnu - a dává tak obyvatelům Litoměřic důvod k návštěvě. Opětovné využití starých vojenských areálů a dláždění polopropustnými povrchy je tématem západní části, definované jako mix přírody a města. Východní strana je nejvíce neformální a vegetační; stará kamenná zeď, vzrostlé platany, lidské měřítko prostoru. Klíčová je podpora, správa a rozvoj hodnotných kvalit této části. Střední část slouží jako městská scenérie. Návštěvníci využívající lodě zde získají první zkušenost s Litoměřicemi. Vysoké solitérní stromy, velké plochy a městské nábřeží umožňují pořádání komunitních akcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.