S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Přístav Libeň

Veronika Kučerová

Anotace

Cílem návrhu je revitalizovat člověkem vytvořenou krajinu ležící mezi dvěma městskými částmi v širším centru města. Návrh vytváří prostor pro přirozenější pohyb řeky v místě, které bylo výrazně ovlivněno lidskou činností. Zároveň vytváří možnost kontaktu s vodou a jejím využití pro rekreační aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.