Výstava ateliérových prací

Přístav Libeň

Bc. Veronika Kučerová

Anotace

Cílem návrhu je revitalizovat člověkem vytvořenou krajinu ležící mezi dvěma městskými částmi v širším centru města. Návrh vytváří prostor pro přirozenější pohyb řeky v místě, které bylo výrazně ovlivněno lidskou činností. Zároveň vytváří možnost kontaktu s vodou a jejím využití pro rekreační aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.