Výstava ateliérových prací

Velká Stopa

Jakub Šenk

Anotace

Myšlenkou projektu je vytvoření jezerního města na místě stávajícího lomu u Ledčic. Záměrem tvorby je částečná rekultivace lomu a vybudování dalšího satelitního města u rychlostní silnice do Prahy. Projekt je koncipován pro rok 2050, kdy podle mé teze je reálné uvažovat o jiných transportních prostředcích. Následně i o jiné infrastruktuře. Mojí myšlenkou bylo vytvořit bez-emisní prostory. Názor jsem rozvinul pomocí dopravy v podzemí a dopravy letecké. Pomocí oddělení dopravy od parteru tak vznikají mnohé prostory nerušené rychlými a spěchajícími. V projektu jsme měli řešit zadanou šestinu města. Tudíž jsme ji každý pojednali po svém. Má spočívala v četné zeleni. Má část se rozdělila na dvě části, a to obytnou a pracovní. Mezi nimiž byl krasný a ohromně veliký park.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa