S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Velká Stopa

Jakub Šenk

Anotace

Myšlenkou projektu je vytvoření jezerního města na místě stávajícího lomu u Ledčic. Záměrem tvorby je částečná rekultivace lomu a vybudování dalšího satelitního města u rychlostní silnice do Prahy. Projekt je koncipován pro rok 2050, kdy podle mé teze je reálné uvažovat o jiných transportních prostředcích. Následně i o jiné infrastruktuře. Mojí myšlenkou bylo vytvořit bez-emisní prostory. Názor jsem rozvinul pomocí dopravy v podzemí a dopravy letecké. Pomocí oddělení dopravy od parteru tak vznikají mnohé prostory nerušené rychlými a spěchajícími. V projektu jsme měli řešit zadanou šestinu města. Tudíž jsme ji každý pojednali po svém. Má spočívala v četné zeleni. Má část se rozdělila na dvě části, a to obytnou a pracovní. Mezi nimiž byl krasný a ohromně veliký park.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.