S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

City of endless

Oleg Kovalyuk

Anotace

Urbanistický návrh se snaží řešit problematiku daného místa spjatou s rychlostní komunikací jdoucí napříc územím. Tato komunikace přináší jak žádoucí, tak i nežádoucí vlivy. Nežadoucí vlivy, jako jsou například hluk, prach a znečištěné ovzduší ubírají území na kvalitě. Avšak se jedná o důležitý komunikační prvek spojující nejen sousední města, ale i státní regiony.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.