Výstava ateliérových prací

City of endless

Bc. Oleg Kovalyuk

Anotace

Urbanistický návrh se snaží řešit problematiku daného místa spjatou s rychlostní komunikací jdoucí napříc územím. Tato komunikace přináší jak žádoucí, tak i nežádoucí vlivy. Nežadoucí vlivy, jako jsou například hluk, prach a znečištěné ovzduší ubírají území na kvalitě. Avšak se jedná o důležitý komunikační prvek spojující nejen sousední města, ale i státní regiony.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa