Výstava ateliérových prací

KLAD(+)NO

Jakub Sýkora, Bc. Vít Michl

Anotace

Základní myšlenkou návrhu je propojit lesy v okolí města Kladna a tím vytvořit nové rekreační trasy pro místní obyvatele. Snahou je vytvořit systém parků, které budou propojovat místní ekosystémy a nabídnou možnost aktivní rekreace. Rozvojové území, které zastavujeme se nachází jak před nádražím, tak za nádražím. V oblasti u průmyslové zóny je ohraničeno ulicemi Unhošťská a Americká a velký vliv na něj má také ulice Milady Horákové. Návrh vychází převážně z blokové zástavby, která rozvolněním navazuje na sídliště i les v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka