Výstava ateliérových prací

Jesenice - soběstačné město ve spojení s přírodu

Tomáš Lajský

Anotace

Úkolem pro tento semestr bylo na příkladu typické pražské suburbie, pásu osídlení mezi Písnicí, Vestcem a Jesenicí, navrhnout soubor takových urbanistických a krajinářských intervencí, které podstatně zvýší kvalitu obytného prostředí těchto suburbií a podmínky života v nich pro všechny generace obyvatel, zlepší jejich image a podpoří jejich dlouhodobou udržitelnost a ekonomickou prosperitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.