S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Malým - velkým

Klára Maierová

Anotace

Nacházíme se v Lipnici nad Sázavou. Malé zapomenuté město, které potřebuje trošku oživit. Ve svém návrhu se zabývám novou sítí cest kterou dotvářím kvůli nově vzniklému parkovišti. Zaměřuji se na dřevěnou lávku vedoucí na hrad - dominantu Lipnice nad Sázavou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.