S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Jesenice - zelené město chodců

Adéla Novanská

Anotace

Urbanistický projekt zabývající se problematikou suburbií a jejich budoucí podobou. Konkrétní řešení území Jesenice. Koncept se soustředí na propojení jednotlivých sídel. Zároveň se soustředí na propojení s okolní krajinou. V neposední řadě se zabývá koncepcí dopravy do budoucnosti založenou na omezení automobilové dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.