Výstava ateliérových prací

Jesenice - zelené město chodců

Bc. Adéla Novanská

Anotace

Urbanistický projekt zabývající se problematikou suburbií a jejich budoucí podobou. Konkrétní řešení území Jesenice. Koncept se soustředí na propojení jednotlivých sídel. Zároveň se soustředí na propojení s okolní krajinou. V neposední řadě se zabývá koncepcí dopravy do budoucnosti založenou na omezení automobilové dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.