Výstava ateliérových prací

Regulační plán Kladno jižní nádraží

Sylvie Křenková

Anotace

Předmětem regulačního plánu je území kolem jižního nádraží v Kladně, kde je v souvislosti s modernizací železniční tratě v budoucnosti očekávána rozsáhlá výstavba. V plánu jsou formulovány podmínky umístění a prostorového uspořádání zástavby tak, aby bylo dosaženo vytvoření kvalitního prostředí. Jedním z hlavních cílů plánu je nalezení takového řešení, které přinese nové kvality i pro stávající sousední čtvrtě. Projekt navazuje na urbanistickou studii vypracovanou v letním semestru 2020.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka