Výstava ateliérových prací

Superblock Proposal: PARK3

Mikaela Wynne

Anotace

Návrh superbloku nastiňuje proces, kterým může Praha vyloučit provoz soukromých vozidel z centra města. Začíná definovaným „superblockem“, ve kterém není povolen provoz soukromých vozidel. Na hranici zóny superblocku uživatelé přestoupí z automobilů do osobního systému rychlé přepravy, který slouží superbloku. Systém PRT se skládá z flotily autonomních elektrických vozů, které poskytují aplikaci od domu ke dveřím prostřednictvím aplikace. Je navržen jako poslední úsek cesty pro ty, kteří cestují do města autem. Systém PRT se také připojuje k jiným dopravním systémům a dopravním uzlům, jako jsou stanice metra, tramvajové linky a cyklistické stezky. Tímto způsobem může Praha postupně realizovat plně bezmotorovou budoucnost postupným rozšiřováním superbloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten