S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze

Ekaterina Grigoryeva

Anotace

Provozní struktura návrhu vychází z jednotlivých bloků, které prezentují jednotlivé funkce nemocnice. Jsou jimi vstupní prostory, administrativní zázemí, odpočinkové prostory, ubytovací jednotky, komunikační koridory. Bloky jsou logicky řazeny tak, aby na sebe jednotlivé provozy navazovaly a vzájemně účelně spolupracovaly.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.