Výstava ateliérových prací

Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze

Ekaterina Grigoryeva

Anotace

Provozní struktura návrhu vychází z jednotlivých bloků, které prezentují jednotlivé funkce nemocnice. Jsou jimi vstupní prostory, administrativní zázemí, odpočinkové prostory, ubytovací jednotky, komunikační koridory. Bloky jsou logicky řazeny tak, aby na sebe jednotlivé provozy navazovaly a vzájemně účelně spolupracovaly.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov