S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Tangram

Tadeáš Rulík

Anotace

Vytvoření návrhu vlastního monogramu.
Vytvoření abecedy – fontu z jednotlivých dílů Tangramu.
Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou.

Součástí zadání je zpracovaný model z alternativního materiálu, na kterém si student ověří proporce a funkci ve vztahu k uživateli. Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování vámi zvolené oblasti (kancelářské potřeby, potraviny, šperky, časopisy, doplňky k počítači, léky...). Spojka musí být funkční a dimenzovaná na způsob užití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.