Výstava ateliérových prací

Terezie Cuhrová

Terezie Cuhrová

Anotace

Koordinovaná výstavba na Rohanském ostrově je řízena regulačním plánem od Pavel Hrdlička Architekti, s.r.o, vycházejícím z nařízení hl. m. Prahy. Pro parcelu C.IV., jíž se tento projekt týká, jsou stanovena omezení takto: minimální procento zahrady 25%, stavební čára otevřená, aktivní parter, maximální podlažnost 7, regulovaná výška budovy 23m. Bytové domy jsou umístěny na severnější polovině parcely. Oba mají v 1.NP aktivní parter, prostor pro uložení kočárků/kol obyvatel domu a prostor pro skladování popelnic. Dále budovy pokračují čtyřmi podlažími obytnými, které lemují stavební čáru. Na ně navazující podlaží šesté jemně ustupuje a vytváří tak terasu. Schodiště s výtahovou šachtou je vyvedeno do podlaží sedmého, čímž zpřístupňuje střechu. HPP obou budov dohromady činí 4095m2.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský