S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Terezie Cuhrová

Terezie Cuhrová

Anotace

Koordinovaná výstavba na Rohanském ostrově je řízena regulačním plánem od Pavel Hrdlička Architekti, s.r.o, vycházejícím z nařízení hl. m. Prahy. Pro parcelu C.IV., jíž se tento projekt týká, jsou stanovena omezení takto: minimální procento zahrady 25%, stavební čára otevřená, aktivní parter, maximální podlažnost 7, regulovaná výška budovy 23m. Bytové domy jsou umístěny na severnější polovině parcely. Oba mají v 1.NP aktivní parter, prostor pro uložení kočárků/kol obyvatel domu a prostor pro skladování popelnic. Dále budovy pokračují čtyřmi podlažími obytnými, které lemují stavební čáru. Na ně navazující podlaží šesté jemně ustupuje a vytváří tak terasu. Schodiště s výtahovou šachtou je vyvedeno do podlaží sedmého, čímž zpřístupňuje střechu. HPP obou budov dohromady činí 4095m2.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.