Výstava ateliérových prací

KNIHOVNA JIHLAVA

Marek Kounovský

Anotace

Knihovna je místem studia i odpočinku. Prolíná se zde profesní a věkové kategorie. Místo informací, setkávání, soustředěné práce a veřejných služeb. Tato knihovna slouží jako pomocná budova městské knihovny v Jihlavě. Je zde rozšířený archiv a specializace jednotlivých oddělení. Komunitní místo uprostřed města. Budova nabízí vnitřní i venkovní pobytové plochy k plnění edukativních a zábavních činností. Knihovna se inspiruje v ikonické typologii jihlavských měšťanských domů. Obrovské převýšené atria osvětlené světlíkovým systémem. Budova ukrývá dvě atria, které jsou myšleny jako vertikální pokoje (místnosti), ve kterých se soustředí atmosféra jednotlivých podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán