Výstava ateliérových prací

Rodinný dům SKRZ

Kateřina Suchardová

Anotace

Rodinný dům v samostatné zástavbě v chráněné krajinné oblasti Kokořínska v blízkosti již nefunkčního areálu koupaliště. Hlavní myšlenkou projektu je nezatěžovat krajinu a přizpůsobit tak objekt prorůstajíím stromům. Navrhovaná stavba je tvořena dvěma samostatnými objekty, které jsou vzájemně propojeny pěší lávkou. Jedná se o rodinný dům a přístřešek pro automobil.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký