Výstava ateliérových prací

Soběstačné mobilní obydlí

Ondřej Buš

Anotace

Dobývat neobydlené oblasti je lidskou přirozenou vlastností, která rozšiřuje hranice osídlených oblastí do neobydlené přírody. Konflikt člověka a přírody je na místě zejména morálně posoudit. Hledání hranice a zájmů v konfliktu je velice těžké. Samotné posouzení nutnosti a potřeby přírodě odřezávat to co jí patří a přivlastňovat to do vlastnictví člověka není zcela jednoznačné. Dokument analyzuje typologii a rozmanitost mobilního bydlení a snaží se systematizovat řešené téma v obsáhlejší rovině.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek